På gång

Hej!

Här kan Du läsa och skriva om aktuella, intressanta händelser och om vardagslivet i byn idag. För oss som inte stadigvarande bor i byn är det ju intressant att få lite information om exempelvis jakt, fiske, skörd, skogsbruk, väder, vägarbeten, inbrott och andra speciella händelser i byn.

MVH

Rune

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Tröskning

Hej!

Jag har hört att det köptes in ett tröskverk redan på 1930-talet gemensamt av bönderna i Svanhult och Skeppshult. Motorn som drev tröskverket hade bara 2 hästkrafter, men det var väldigt tungt att flytta mellan gårdarna. Hästar eller oxar användes för transporten och sedan behövdes flera män för att kunna lasta av och på tröskverket och få det på plats. Sör-Alfred var motorkunnig och fick därför stå för driften av tröskverket. Långt senare köptes en självbindare.

Har någon mer information om tröskverket och självbindaren och om hur tröskningen gick till, så hör av er direkt till mig eller skriv ner Din berättelse här i bloggen.

Hälsningar

Rune Johansson

Berättelser

Hej!

Kanske har Du hört en del berättelser om tidigare Svanhultsbor och deras liv i byn. Det kan gälla såväl speciella händelser som det vardagliga livet i byn. 

Självfallet kan Du också skriva minnen från Svanhult om egna aktiviteter, upplevelser och  levnadsförhållanden samt om egna bekanta och deras liv i byn med omgivningar.

Allt om gångna tiders liv i byn är välkommet. Skriv och berätta direkt på bloggen vad Du kommer ihåg eller har hört talas om! Självfallet kan Du också kontakta mig direkt.

Hälsningar

Rune

Gammalt underlag

Kanske finns i Dina gömmor gamla handlingar med anknytning till Svanhult, t ex fotografier, lantmäterihandlingar, kartor, bouppteckningar, brev, dagböcker eller upptecknade händelser. Allt sådant kan vara av intresse för forskningen om byn. Hör av Dig direkt till mig eller skriv på denna blogg och berätta om Ditt underlag!

Hälsningar

Rune

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Gamla bilder

Hej! 

Jag är intresserad av gamla bilder med anknytning till Svanhult. Meddela mig om Du har sådana genom att kontakta mig direkt eller göra ett inlägg i denna blogg! Berätta då lite om Dina bilder och bildmotiven!

Jag har också mängder av gamla fotografier från Svanhult och angränsande byar. En del av dessa saknar dock uppgifter om motivet. Hör av Dig, om Du tror att Du kan hjälpa till att känna igen personer, byggnader etc på mina gamla fotografier!

Hälsningar

Rune Johansson

Nyare inlägg