Hej!

Denna blogg vänder sig till Svanhults byalag och till alla andra med underlag, kunskaper eller kännedom om byn Svanhult. Du kan lätt läsa inlägg och gjorda kommentarer!  Du kan också lätt skriva egna kommentarer till inläggen.

Min förhoppning är att intresserade av Svanhult med omnejd lättare ska kunna engagera sig i byalagets verksamhet och i forskningen om byn. Genom bloggen ges också möjligheter att informera om och följa händelser och det dagliga livet i byn.

Inläggen finns i kronologisk ordning med det senast inlägget först. Jag svarar för inläggen. För att underlätta sökning av inläggen är de vanligen lagda i någon av kategorierna Berättelser, Byalaget, På gång, Synpunkter eller Underlag.

Dina kommentarer ska självfallet ha någon anknytning till byalaget, byn eller dess invånare nu eller tidigare. Frågor är också välkomna, kanske kan vi gemensamt besvara dem. Du får också gärna föreslå nya inlägg och ämnen! Kommentarer med förargelseväckande eller oanständigt innehåll raderas.

Du skriver kommentarer på följande sätt:  1) Gå in på den sida/det inlägg, som Du vill kommentera! 2) Klicka på "Skriv en kommentar" längst ned på sidan! 3) Skriv Din kommentar! 4) Klicka på knappen "Skicka" längst ner på sidan! Klart!

Om Du vill skriva en allmän kommentar (utan koppling till visst inlägg), så kan Du skriva kommentaren på denna sida eller på sidan Synpunkter.

På min CD-skiva och länkat från hemsidan Svanhult - en by i Tiveden (klicka här) finns de uppgifter och annat underlag, som jag hittills tagit del av och sammanställt. Använd gärna bloggen för att kommentera innehållet eller tipsa om nya uppgifter eller nytt underlag!

Vänliga hälsningar

Rune