Hej!

Jag har hört att det köptes in ett tröskverk redan på 1930-talet gemensamt av bönderna i Svanhult och Skeppshult. Motorn som drev tröskverket hade bara 2 hästkrafter, men det var väldigt tungt att flytta mellan gårdarna. Hästar eller oxar användes för transporten och sedan behövdes flera män för att kunna lasta av och på tröskverket och få det på plats. Sör-Alfred var motorkunnig och fick därför stå för driften av tröskverket. Långt senare köptes en självbindare.

Har någon mer information om tröskverket och självbindaren och om hur tröskningen gick till, så hör av er direkt till mig eller skriv ner Din berättelse här i bloggen.

Hälsningar

Rune Johansson