Kanske finns i Dina gömmor gamla handlingar med anknytning till Svanhult, t ex fotografier, lantmäterihandlingar, kartor, bouppteckningar, brev, dagböcker eller upptecknade händelser. Allt sådant kan vara av intresse för forskningen om byn. Hör av Dig direkt till mig eller skriv på denna blogg och berätta om Ditt underlag!

Hälsningar

Rune