Hej!

Kanske har Du hört en del berättelser om tidigare Svanhultsbor och deras liv i byn. Det kan gälla såväl speciella händelser som det vardagliga livet i byn. 

Självfallet kan Du också skriva minnen från Svanhult om egna aktiviteter, upplevelser och  levnadsförhållanden samt om egna bekanta och deras liv i byn med omgivningar.

Allt om gångna tiders liv i byn är välkommet. Skriv och berätta direkt på bloggen vad Du kommer ihåg eller har hört talas om! Självfallet kan Du också kontakta mig direkt.

Hälsningar

Rune