Välkommen att lämna förslag på aktiviteter för Svanhults byalag. Följande förslag på aktiviteter finns.

  • Vandring på del av den gamla kyrkstigen mellan Tivedstorp och Undenäs kyrka, t ex från Ösjö till Skeppshult. Arrangemanget kan eventuellt göras tillsammans med byalagen i angränsande byar. Snitsling kan behövas, då delar av stigen nu är helt igenväxt.
  • Blomstervandring under våren/försommaren i Svanhults hagar. Vandringen måste göras före midsommar med tanke på växtligheten. Jag kan ställa upp och svara för visning av växter.
  • Visning av gamla foton med anknytning till Svanhult. Jag kan ställa upp och visa mina många skannade bilder. Visningen görs enklast med projektor i samlingslokal, t ex i Havsmon eller Vägen.
  • Resning av midsommarstång samt eventuellt underhållning av våra lokala förmågor.

Fler förslag tas gärna emot, gärna genom att skriva en kommentar i denna blogg (Klicka på "Skriv en kommentar" nedan, skriv sedan Din kommentar och klicka på knappen "Skicka"! Klart!)

Hälsningar

Rune Johansson